• image1.jpg
  • image2.jpg
  • image3.jpg
  • image4.jpg
  • image5.jpg

 

DESCRIEREA SARCINILOR SI A PRINCIPALELOR ACTIVITAȚI


Nr.
crt

NUMELE ȘI PRENUMELE
MEMBRULUI COMISIEI

SARCINI SPECIFICE SI ACTIVITAȚI
CORELATE

1

CIRNEANU CRISTINA

- monitorizeaza si supervizeaza activitatea comisiei
- elaboreaza planul operational si de actiune
- monitorizeaza procedurile specifice
- realizeaza raportul de autoevaluare
- realizeaza planul de îmbunatatire
- realizeaza observarea lectiilor
- elaboreaza chestionare si fise de evaluare
- gestioneaza documentatia comisiei
- elaboreaza documentele de lucru ale comisiei
- membru în subcomisia de contestatii
- monitorizeaza activitatea subcomisia de selectare, pastrare si verificarea materialelor

2

GAVRILA CARMEN MONICA

- responsabil calitatea procesului de predare-învatare-evaluare
- reponsabil activitati extracurriculare
- dezvolta relatiile comunitare prin proiecte educationale
- realizeaza observarea lectiilor
- realizeaza baza de date privind rezultatele elevilor
- elaboreaza masuri de îmbunatatire

3

GRIGORIE LILIANA

- raspunde de realizeaza informarilor la toate nivelurile
- responsabil activitate gradinita si anexa Valeni
- colaboreaza cu CA, CP, CRP

4

ANGHELEA  FLORIANA

- reprezentantul sindicatului
- responsabil relatii cu ceilalti factori educationali familia, Biserica. Politia, Protectia copilului, etc.

5

BARASCU ILEANA MARINELA

- elaboreaza chestionare si fise de evaluare
- gestioneaza întreaga documentatie a comisiei
- elaboreaza documente de lucru ale comisiei
- realizeaza observarea lectiilor
- întocmeste PV ale sedintelor comisiei
- realizeaza monitorizarea notarii ritmice la primar

6

LUPESCU LILIANA

- asigura feedbackul din partea parintilor
- asigura diseminarea, în randul parintilor, a rezultatelor evaluarilor interne si externe

7

MICU VALENTIN CIPRIAN

- colaboreaza cu ARACIP si reprezentantii comunitatii locale