• image1.jpg
 • image2.jpg
 • image3.jpg
 • image4.jpg
 • image5.jpg

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „BARBU IONESCU” URZICUTA

 

 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE PE ANUL SCOLAR 2014-2015

 

 

 

 

 

Comisia metodica ,,Matematica si stiinte”, formata din 6 membri, in anul scolar 2014-2015 si-a concentrat activitatea pe :

 

- asigurarea caracterului practic- aplicativ al proiectarii si al cunostintelor predate si corelarea acestora cu achizitiile anterioare ale elevilor

 

- identificarea unor metode specifice de predare-invatare centrate pe elev si adaptarea intr-o mai mare masura a strategiilor de lucrru la cerintele colectivelor de elevi

 

- obtinerea unor rezultate cat mai bune la olimpiadele pe discipline, concursuri scolare si la testele nationale

 

- sporiea interesului elevilor pentru disciplinele din aceasta arie curriculara prin participarea la diferite activitati, parteneriate, proiecte si concursuri in cadrul scolii, la nivel local si judetean

 

- indrumarea cadrelor didactice in intocmirea planificarilor, a proiectelor pe unitati de invatare si al altor documente necesare in activitatea didactica

 

- perfectionarea membrilor comisiei prin participarea la activitatile cercurilor pedagogice si pregatirea

 

- utilizarea anumitor softuri educationale in activitatea didactica

 

 

 

 

 

Activitati organizate la nivelul scolii de catre comisia metodica:

 

 • Participarea membrilor Comisiei la cursuri de formare si perfectionare atat la nivel national cat si la nivel international

 • Meditatii la matematica (saptamanale) pentru pregatirea concursurilor, olimpiadelor si a evaluarii nationale

 • Referate stiintifice

 • Realizarea unor experimente interesante la chimie si fizica

 • Perfecţionarea tehnicii didactice educative

 • Dezvoltarea receptivitǎţii pentru nou şi a aptitudinilor de a-l introduce în practicǎ;

 • Îmbinarea optimă a metodelor tradiţionale cu metodele complementare de evaluare în scopul creşterii eficienţei activităţii de învăţare şi îmbunătăţirii interesului şi motivaţiei învăţării;

 • însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă;

 • întocmirea de către fiecare profesor a portofoliului personal

 • completarea permanentă a mapelor elevilor;

   

  Pe lângă multele reuşite ale Comisiei Arie curriculară Matematică şi ştiinţe, am identificat însă şi câteva puncte slabe: .

 

 1.       -     insuficienta stimulare a elevilor pentru participare la diverse concursuri de matematică, fizică, chimie sau biologie; există destui elevi care ar putea face faţă unui concurs, dar pregătirea insuficientă, determinată si de numărul mic de ore , îi determină să renunţe la activitatea de performanţă la aceste discipline;

 2.       -    nu toţi elevii au manuale, sau, dacă elevul are manual, nu se simte obligat să vină permanent cu el la scoală si nu îl studiază acasă. De asemenea, la unele clase elevii nu îşi notează lecţia. Sunt destule cazuri de elevi cu maculatorul aproape gol sau pur şi simplu nu au maculator. Deseori elevii nu îşi efectuează tema, poate şi din cauza programului destul de încărcat sau pentru că nu primesc temă pentru acasă;

 

             Punând în balanţă atât aspectele pozitive cât şi pe cele negative, ca o concluzie, însă, a întregii activităţi a Comisiei, pe parcursul anului şcolar 2014-2015, aceasta s-a desfăşurat în bune condiţii, membrii Comisiei preocupându-se în permanenţă pentru creşterea calităţii şi eficienţei procesului de învăţământ la disciplinele matematică-fizică-chimie-biologie.