• image1.jpg
 • image2.jpg
 • image3.jpg
 • image4.jpg
 • image5.jpg

Untitled Document

SCOALA GIMNAZIALA BARBU IONESCU URZICUTA

Nr . 1350/21.09.2015

Avizat in CA din 21.09.2015

 

RESPONSABILITĂŢILE MEMBRILOR CA. (CADRE DIDACTICE)

1)       Gruia Manuela - director:

 • activitatea didactică de ansamblu
 • serviciul în şcoală
 • activitatea metodică şi perfecţionarea profesională
 • biblioteca şcolară
 • oferta educaţională şi promovarea imaginii şcolii

2)       Băreana Ileana Marinela  - coordonator de proiecte:

 • activitatea educativă şi extraşcolară; parteneriate
 • activitatea personalului didactic auxiliar
 • activitatea consiliilor clasei, elevilor, părinţilor
 • integrarea europeană; participarea la programe internaţionale
 •  şcolarizarea elevilor din clasele V-VIII si evaluarea continua la clasele V-VIII
 • răspunde de evaluarea continua la clasele V-VIII
 • pregătirea examenelor naţionale
 • activitatea profesionala a elevilor
 • ajutoare financiare pentru elevi (burse, bani de liceu, Euro 200)

 

3)      Irimia Mihail:

 • recensământ (clasa I)

 • şcolarizarea elevilor din clasele I-IV si evaluarea continua la clasele I-IV
 • protecţia civilă şi siguranţa civică
 • protecţia muncii şi PSI
 • activitatea sportivă şi educaţia pentru sănătate
 • responsabil cu frecventa elevilor de etnie rroma

 

         4) Cîrneanu Cristina :

 • inventarierea, întreţinerea şi completarea bazei didactico-materiale
 • întreţinerea spaţiilor de învăţământ (autogospodărire)
 • atragerea de fonduri extrabugetare
 • responsabil cu frecventa ,ordinea si disciplina la nivelul grădiniţelor


stabileşte criterii de evaluare pentru educatoare    

         5) Ionescu Constantin

 • asigura legătura dintre scoală si comunitatea locala,
 • sprijină îmbunătăţirea bazei materiale a scolii
 • asigura legătura dintre scoală si comunitate prin transmiterea nevoilor scolii pentru a fi sprijiniţi in rezolvarea lor

6) Puncea  Ramona 

 • asigura legătura dintre scoală si parinti; colaborarea Consiliului reprezentativ cu consiliul părinţilor

7) Cimpeanu Adela

• asigura legătura dintre scoală si colaborarea Consiliului reprezentativ cu consiliul părinţilor

                                                                               

 

secretar al CA:

prof. Puncea Liana

Director,

Prof. Manuela Gruia

Accesări: 1654