• image1.jpg
 • image2.jpg
 • image3.jpg
 • image4.jpg
 • image5.jpg

 

SCOALA GIMNAZIALA ”BARBU IONESCU” - URZICUTA

COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII

 

 

 

 

In anul şcolar 2015/2016 comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii, in urmatoarea componenta:

Cîrneanu Cristina, coordonator  - Decizie numire Comisie CEAC

    • Gavrilă Carmen Monica , membru,
    • Grigorie Liliana, membru,
    • Bărăscu Ileana Marinela, membru
    • Anghelea Floriana, reprezentant al sindicatului
    • Puncea Ramona, reprezentant al parintilor
    • Micu Valentin Ciprian, reprezentant al Consiliului Local  

 


 

OBIECTIVE


OBIECTIV FUNDAMENTAL


Implementarea unui sistem de management al calitatii bazat pe o politica, o structura organizata si o documentatie care sa permita monitorizare evaluarea, interventia preventiva si îmbunatatirea continua a calitatii.


OBIECTIVE GENERALE


Corelarea politicii de asigurare a calitatii în educatie cu orientarile promovate la nivel national, european si mondial.
Asigurarea predarii, învatarii si cercetarii de calitate în scopul dezvoltarii personale si profesionale a elevilor.
Realizarea unui proces educativ de calitate.
Dezvoltarea unei culturi a calitatii în unitatea de învatamânt atât la nivelul personalului didactic cât si al elevilor


OBIECTIVE SPECIFICEÎmbunatatirea continua a procesului instructiv – educativ

Buna relationare a actorilor procesului educativ

Optimizarea calitatii ofertei educationale realizate de unitatea scolara si a nivelului standardelor educationale atinse de elevi

Optimizarea procesului de formare continua a cadrelor didactice

Asigurarea distribuirii informatiilor privind cultura calitatii

Stabilirea criteriilor si initierea analizei si evaluarii pe baza criteriilor de calitate pe discipline, catedre, nivele

Asigurarea feet-back-ul din partea elevilor si al cadrelor didactice

Asigurarea informarii si evaluarea satisfactiei grupurilor semnificative de interes ( elevi, parinti, cadre didactice, comunitate locala)

Revizuirea si optimizarea politicilor si strategiilor educationale la nivelul unitatii scolare


Propunerea masurilor de optimizare a calitatii educatiei oferite de unitatea scolara

 

 


 DOCUMENTE CEAC