• image1.jpg
  • image2.jpg
  • image3.jpg
  • image4.jpg
  • image5.jpg

Comisia pentru performante scolare

 

Componenţa comisiei :

 

Preşedinte :   dir. Gruia Manuela

Responsabil :   prof. Grigorie Liliana

                                                Membrii:

-         Inv.Anghelea Floriana

-         Prof. Gavrila Monica

-         Prof. Barascu Ileana

-         Prof. Puncea Liana

-         Prof. Neagoe Ana

                                                                      

Comisia pentru concursuri, olimpiade are următoarele responsabilităţi :

-      coordonează activitatea participării elevilor la concursuri şi olimpiade;

-      prezintă conducerii scolii  programarea concursurilor şi olimpiadelor;

-      sistematizează rezultatele acestor concursuri şi le prezintă conducerii liceului;

-      întocmeşte graficul de pregătire al elevilor pentru concursuri şi olimpiade.

 

            -  coordonează activitatea privind pregătirea elevilor în vederea obţinerii performanţelor şcolare.

Untitled Document

Plan de activitate
Comisia olimpiade si concursuri scolare
2015-2016

Nr

Crt.

Actiuni

Resurse material si financiare

Responsabili

Termene de realizare

Indicatori de evaluare si performanta

Proceduri de
monitorizare

1.

Organizarea activitatii de performanta la nivelul comisiei metodice

Grafic de desfaurare si pregatire a concursurilor scolare

Responsabil comisia olimpiade si concursuri;responsabili comisii metodice

Septembrie
2015

Portofoliul comisiei de olimpiade si concursuri scolare

Rapoartele
responsabili comisii metodice

2.

Selectarea pentru   performanta elevilor la nivelul claselor

Teste predictive

profesori

octombrie

Numar de elevi selectati

Rapoartele prof.

3.

Selectarea pentru   performanta elevilor la nivelul scolii pe discipline

Subiecte de la concursuri si olimpiade

profesori

octombrie

Numar de elevi selectati

Rapoartele prof.

4.

Pregatirea pentru performanta la nivelul comisiilor metodice

Planificari      calendaristic

Responsabili comisii metodice;profesori

octombrie

Planuri de pregatire

Rapoartele responsabilil
comisii metodice

5.

Stabilirea concursurilo
vizate

Site MECTS
Site ISJ

Resp.comisii metodice

Sem.I

Concursuri
si olimpiade stabilite

Rapoartele resp.comisii metodice

6.

Identificarea
programelor pentru concursuri  si olimpiade

Programe concursuri scolare

Responsabili
comisii metodice

permanent

Programe pentru concursuri si
olimpiade

Rapoartele resp.comisii metodice

7.

Pregatirea elevilor pentru  de performanta

Programe concursuri

profesori

permanent

Nr.de elevi pregatiti
Nr.de prof. coord.

Rapoarte prof.

8.

Participarea la olimpiade si concursuri la nivelul scolii

Documente de concurs
Internet
materiale pentru probe practice

Responsabil olimpiade si concursuri;resp.comisii
metodice

Conform graficelor de desfasurare

Nr.de elevi pregatiti;nr.
de prof.
coord.

Rapoarte prof.;
Responsabili comisii metodice

9.

Participarea la olimpiade si concursuri municipale

Transport
Documente de concurs

Director
Responsabil comisia olimpiade

Conform graficelor de desfasurare

Nr.de elevi pregatiti;nr.
de prof.
coord.

Rapoarte prof.;
Responsabili comisii metodice

10.

Participarea la olimpiade si concursuri judetene

Transport
Documente de concurs

Director
Responsabil comisia olimpiade

Conform graficelor de desfasurare

Nr.de elevi pregatiti;nr.
de prof.
coord

Rapoarte prof.;
Responsabili comisii metodice

11.

Participarea la olimpiade si concursuri zonale

Transport
Documente de concurs

Director
Responsabil comisia olimpiade

Conform graficelor de desfasurare

Nr.de elevi pregatiti;nr.
de prof.
coord

Rapoarte prof.;
Responsabili comisii metodice

12.

Participarea la olimpiade si concursuri nationale

Transport
Documente de concurs

Director
Responsabil comisia
olimpiade si concursuri scolare

Conform graficelor de desfasurare

Nr.de elevi pregatiti;nr.
de prof.
coord.

Rapoarte prof.;
Responsabili comisii metodice

13.

Popularizare
rezultatelor

Site-ul scolii
Presa
rapoarte

Director;responsabil

periodic

Nr.de informari

Rapoartele resp. concurs