• image1.jpg
  • image2.jpg
  • image3.jpg
  • image4.jpg
  • image5.jpg

Proceduri SCIM

Scoala Gimnaziala "Barbu Ionescu" Urzicuta

SCIM - Sistemul de Control Intern Managerial - SCIM

Proceduri Operationale

 

PO-01 - Elaborarea si codificarea procedurilor [ Citeste ]
PO-02 - Comisia SCIM [ Citeste ]
PO-03 - Procedura privind achizitii public [ Citeste ]
PO-03.1 - Operare SEAP [ Citeste ]
PO-04 - Concedii de odihna [ Citeste ]
PO-05 - Desfasurarea concursului pentru ocuparea unui post vacant [ Citeste ]
PO-07 - Intocmirea bugetului [ Citeste ]
PO-08 - Intocmirea ALOP [ Citeste ]
PO-09 - Intocmirea Registrului Cartea Mare [ Citeste ]
PO-10 - Procedura privind intocmirea Registrului jurnal [ Citeste ]
PO-11 - Inregistrarea contabila [ Citeste ]
PO-12 - State de plata [ Citeste ]
PO-13 - Foi de parcurs si FAZ [ Citeste ]
PO-14 - Gestionarea deseurilor [ Citeste ]
PO-15 - Inregistrare fond de carte [ Citeste ]
PO-16 - Liberul acces la inf. publice [ Citeste ]
PO-20 - CFPP [ Citeste ]
PO-23 - Inventar [ Citeste ]
PO-24 - Casare [ Citeste ]
PO-28 - Decizii interne [ Citeste ]
PO-29 - Registru salariati [ Citeste ]
PO-30 - Intocmirea pontajului [ Citeste ]
PO-31 - Adeverinte de elev [ Citeste ]
PO-40 - Registrul matricol [ Citeste ]
PO-41 - Activitatea PSI [ Citeste ]
PO-42 - Activitatea SSM [ Citeste ]
PO-43 - Instruiri SSM [ Citeste ]
PO-45 - Promovare [ Citeste ]
PO-46 - Demisie [ Citeste ]
PO-47 - Post vacant [ Citeste ]
PO-48 - Contract perioada determinata [ Citeste ]
PO-49 - Venituri proprii [ Citeste ]
PO-50 - Organizarea casieriei [ Citeste ]
PO-51 - Alocarea numerelor formularelor contabile [ Citeste ]
PO-52 - Gestionare creante si datorii [ Citeste ]
PO-53 - Procedura privind funcționarea  compartimentului administrativ-contabilitate [ Citeste ]
PO-54 - Intocmirea situatiilor financiare [ Citeste ]
PO-55 - Elemente de trezorerie [ Citeste ]
PO-56 - Receptia bunurilor [ Citeste ]

Proceduri Sistem

 

PS-02.1 - Fise de post-personal didactic si didactic auxiliar [ Citeste ]
PS-02.2 - Fise de post-personal nedidactic [ Citeste ]
PS-02.3 - Functii sensibile [ Citeste ]
PS-03.1 - EVALUAREA PERSONALULUI [ Citeste ]
PS-03.2 - Evaluarea performantelor [ Citeste ]
PS-04.1 - Analizarea structurii organizationale [ Citeste ]
PS-04.2 - Delegarea [ Citeste ]
PS-05 - Identificarea obiectivelor [ Citeste ]
PS-06.1 - Planificarea  [ Citeste ]
PS-06.2 - Coordonarea  [ Citeste ]
PS-07.1 - Monitorizarea si raportarea performantelor [ Citeste ]
PS-08 - Managementul riscului [ Citeste ]
PS-09 - Gestionarea abaterilor [ Citeste ]
PS-10 - Supravegherea si supervizarea activitatilor cu expunere la risc [ Citeste ]
PS-11 - Continuitatea activitatii [ Citeste ]
PS-12.1 - Circuitul informatiilor si documentelor [ Citeste ]
PS-12.2 - Procedura Comunicare [ Citeste ]
PS-13.1 - Arhivarea documentelor [ Citeste ]
PS-13.2 - Primirea, inregistrarea si expedierea corespondentei [ Citeste ]
PS-14 - Raportarea contabila [ Citeste ]
PS-15 - Verificare si evaluare control [ Citeste ]
PS-16 - Audit intern [ Citeste ]