0251-317.685

BAZA MATERIALA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,BARBU IONESCU “ URZICUŢA este şcoala de centru pentru satele alaturate Ionele şi Urzica Mare. Şcoala dispune de o baza materiala modernă, capabilă să răspundă exigenţelor impuse de comunitate precum si o bună desfăşurare a procesului de predare – învăţare - evaluare.

BAZA MATERIALĂ:

 • 13 Săli de clasă dotate cu table interactive, 1 sală multifunctională inteligentă , care cuprinde : 22 bucăți Sistem All in One,16 bucăți ochelari de realitate virtuala, o Multifunctionala A4, Imprimanta 3D, Scanner 3D toate acestea toate acestea fiind achizitionate în anul 2023 pe PNRAS

 • O bază sportivă cu o sală de sport şi un teren sintetic multifuncţional.

 • O bibliotecă cu cca 5600 de volume

 • Reţea de alimentare cu apă de la reţeaua comunei

 • Încălzire centrală

 • Corpul A a fost reabilitat pe parcursul anului 2007 din fonduri guvernamentale

 • Grădiniţa cu program normal nr 1 Urzicuţa reabilitată în anul 2013 din fonduri de la Consiliul Local

 • Grădiniţa cu program normal Urzica Mare reabilitată în anul 2014 din fonduri de la Consiliul Local

 • Grădiniţa cu program normal Ionele reabilitată în anul 2015 cu finanţare prin PNDL

RESURSE UMANE:

 • Total elevi şi preşcolari : 403

 • Total cadre didactice : 29

 • Personal didactic auxiliar: 3

 • Personal nedidactic : 5

PLAN DE ŞCOLARIZARE:

 • Învăţământul preşcolar: 6 grupe

 • Învăţământul primar : 8 clase

 • Învăţământul gimnazial : 6 clase

Şcoala oferă elevilor:

 • Începând cu clasa a V a apare a 2 a limbă străină

 • Şcoala dispune de cadre didactice bine pregătite metodic, titulare preocupate pentru perfecţionarea şi formarea continuă.

 • Şcoala desfăşoară un parteneriat foarte bun cu familiile elevilor ,cu comunitatea locală,cu poliţia.

 • Şcoala antrenează elevii să participe la concursurile şcolare, la activităţile extracurriculare organizate atât în şcoală cât şi în afara ei

 • Personalul unităţii este deosebit de receptiv, cadre didactice tinere dornice de afirmare care pun umărul la susinerea şi ridicarea calităţii procesului instructive- educativ.

 • Personalul unităţii a participat la proiecte europene